Participació en la XIX Trobada de Portants de la Creu del Sant Crist (Valls)